Thần điêu hiệp lữ song tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh

Ngọc Nữ Tâm Kinh là tuyệt kỹ lợi hại nhất của Cổ Mộ phái, nhưng điều quan trọng nhất khi luyện tập phải có người cùng luyện và phải cởi bỏ quần áo trong lúc luyện công do lúc luyện tập khí nóng trong cơ thể phát ra nếu có quần áo khí nóng chạy ngược vào thể nội nhẹ thì tẩu hoả nhâp ma, nặng thì chết ngay tức khắc. Rõ ràng với điều kiện này thì môn võ này quả thật có hiếm người luyện thành công.