Cập Nhật Tình Hình Hán Thủy Chiến Tuần 3 Tháng 12

Chư vị huynh đệ,

1. Thống kê bang chiếm lĩnh Hán Thủy Cổ Độ tuần vừa qua như sau: 

- Nhạc Phi: DONINATOR

- Lâm An 8: bang HoàngĐế

- Lâm An 7: bang ĐoànKết

- Lâm An 6: bang ThiênĐia

- Lâm An 5 : bang zZlâmanZz

2. Phần Thưởng Lãnh Thổ Chiến

* Thời gian nhận thưởng khoảng 20h hôm nay.

* Nhận tại NPC Tiểu Long Nữ:

[​IMG]
 
3.Phần thưởng Hán Thủy Chiến: 

- 15.000 điểm Quan Ấn lãnh thổ.

- 200 Hòa thị bích.

- 5 vạn Tiền du long.

- 200 bộ nguyên liệu Ngũ Kinh.

- 200 bộ nguyên liệu Chiến Văn.

- 500 bộ nguyên liệu Thú cưỡi.

Chi tiết xem tại: http://kt1.gate1102.com