Cập Nhật Tranh Đoạt Lãnh Thổ Tuần 12/12-18/12

Điểm tin tình hình chiến sự Bang Hội Tranh Đoạt Chiến, sau 2 ngày cuối tuần với sự nỗ lực của toàn thể các thành viên 3 bang hội mạnh nhất tại 4 máy chủ của chúng ta đã xứng đáng lấy được phần thưởng từ BQT Tân Kiếm Thế. 

Đáng tiếc tại S3-Viên Thừa Chí không có bang hội nào đạt điều kiện chiếm Hán Thủy Cổ Độ để có thể nhận quà từ BQT.

Đặc biệt tại cụm hệ kiếm bang hội Family đã đoạt lại Hán Thủy từ tay bang hội Thiện.

Danh sách các bang hội chiếm lĩnh Hán Thủy Cổ Độ như sau:

- Cụm Hệ Kiếm: Family

- S1-Điệp Phiêu Phiêu: Thích

- S2-Đoàn Mộc Duệ: zZzChémzZz

Theo sự kiện Bang Hội Tranh Đoạt Chiến, BQT sẽ trao phần thưởng cho bang hội vào 10h00 sáng ngày 19/12/2016 thông qua NPC Tương Giao Chi Ngộ. Chi tiết phần thưởng TẠI ĐÂY

Đón xem các tin tức được cập nhật từ BQT thường xuyên tại trang chủ.
 

Chi tiết xem tại: http://tankiemthe.gate1102.com

 

BQT Kính Báo!