Lâm An 7 - Phúc Lợi Kỳ 3 - Phúc Lợi Thần Sa Chí Bảo

Hoàn tất liên thông 2 máy chủ Lâm An 4 và Lâm An 5 với nhau, BQT update phúc lợi mới để tăng hứng khởi cho anh em, Phúc lợi đợt thứ 3 áp dụng bắt đầu từ ngày mai nhé!

I - Thời gian và Phạm vi áp dụng

* Phạm vi áp dụng

- Máy chủ LÂM AN 7

* Thời gian áp dụng

 - Bắt đầu từ ngày 00h 15/12/2016

II - NPC Hỗ Trợ Nhận Phúc Lợi

Để nhận được phúc lợi hằng ngày, quý vị hãy gặp Cổ Phong Hà và nhập tên tài khoản đã nạp thẻ vào các mốc đã đạt được. 

* Lưu ý về phúc lợi:

 - Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận chung 1 lần => Bạn có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình. 

- Nếu như bạn nạp đủ mốc và nhận lẻ tẻ nhiều lần => Bạn không thể tự kích hoạt phúc lợi và cần sự hỗ trợ của Admin. 

Ví dụ : Trong ngày, thành viên A nạp nạp đủ mốc 1 triệu đồng có 2 trường hợp như sau: 

+ Thành viên A nạp dồn nhiều thẻ ( tổng là 1 triệu) và nhận chung 1 lần => A có thể tự kích hoạt phúc lợi của mình tại NPC.

Thành viên A mỗi khi nạp thẻ xong đều  nhận đồng => nhận nhiều lần =>  A không thể tự kích hoạt phúc lợi của mình => cần có sự hỗ trợ của Admin. Hãy liên hệ với hotline 0984 558 726 để nhận được sự hỗ trợ. 

III - Phúc Lợi Hằng Ngày Máy Chủ Mới Lâm An 6

* Thời Gian Áp Dụng

 - Bắt đầu từ ngày 00h 23/11/2016

Phúc lợi trong ngày sẽ được áp dụng như sau: 

- Mốc 1.000.000 vnd bổ sung 1000 bộ đá nguyên liệu Vũ Khí Thần Sa

* Chú thích: 

Túi quà nạp thẻ cho phép người chơi lựa chọn một trong các lựa chọn dưới đây. 

Chi tiết xem tại: http://kt1.gate1102.com