Lịch Liên Thông Máy Chủ Lâm An 5 + Lâm An 6

Quý vị hào kiệt, 

BQT xin thông báo đến thành viên các máy chủ lịch liên thông máy chủ, trước thời gian liên thông máy chủ, BQT sẽ tặng code liên thông tới các máy chủ mới.  

Để tránh tình trạng mất đồng quý nhân sĩ vui lòng mua KNB để trong rương.

Liên thông Lâm An 5 - Lâm An 6

1. Thời gian gộp máy chủ

  - Thời gian thực hiện liên thông: 23h00 ngày 21/12/2016

  - Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài 1 đến 2 giờ đồng hồ. 

  -  Để tránh tình trạng mất đồng quý nhân sĩ vui lòng mua KNB để trong rương.

2. Hình thức gộp máy chủ

+ Đến khoảng thời gian trên, BQT sẽ  tiến hành bảo trì hai máy chủ. Dữ liệu nhân vật của Lâm an 4 được liên thông chuyển đến Lâm An 5

+ Sau khi bảo trì, người chơi sẽ không thể đăng nhập vào hai máy chủ để bộ phận kỹ thuật tiến hành các thao tác liên thông máy chủ. 

+ sau thời gian bảo trì, các thành viên hai máy chủ có thể đăng nhập và hoạt  động bình thường trở lại. Nhớ chạy Autoupdate nhé.

+  Để tránh tình trạng mất đồng quý nhân sĩ vui lòng mua KNB để trong rương.

3. Lưu ý:

+ Mọi thông tin nhân vật của 2  máy chủ sẽ được giữ nguyên.

+ Kênh nạp thẻ sau liên thông là chung kênh Lâm An 6.

Chi tiết xem tại: http://kt1.gate1102.com

BQT kính báo.