Liên Đấu Môn Phái 20/12 - Nhạc Phi 1 - Tranh Tân Vương Ngũ Độc

BQT xin giới thiệu hoạt động Liên Đấu Môn Phái của Kiếm Thế KT1 Gate1102:

I - Lịch thi đấu hoạt động

 

* Môn phái thi đấu hôm nay 20/12NGŨ ĐỘC

* Máy Chủ: Nhạc Phi 1

II - Phần Thưởng hoạt động

* Giải thưởng đặc biệt: 

- Giải Đoạt Vương: chiến thắng Tân Nhân Vương kỳ trước, trở thành Tân Vương kì này.

- Nội dung giải thưởng: đang cập nhật.

III - Báo danh hoạt động

- Thời gian báo danh: từ 19h30 đến 19h59 (7h30 - 7h59 tối) Thứ 3 hàng tuần

- Quy tắc báo danh: Phải phụ tu môn phái thi đấu hôm đó

- NPC báo danh: Vương Chiêu Quân - Ba Lăng Huyện

Chi tiết xem tại: http://kt1.gate1102.com/