[S1-Điệp Phiêu Phiêu] Tổng Kết Sự Kiện Đua Top

Tổng kết sự kiện đua Top Vinh Dự Tài Phú tại máy chủ S1-Điệp Phiêu Phiêu

Thời gian cập nhật tài phú & vinh dự võ lâm: 24h00 ngày 24/11/2016

Thời gian nhận thưởng: 10h00 ngày 25/11/2016

BQT sẽ tiến hành bảo trì ít phút để xác nhận dựng tượng Top 1 Tài Phú

NPC trao quà: NPC Tương Giao Chi Mộng (204/196 Tương Dương)

Sau 10 ngày miệt mài tranh đua, xin chúc mừng nhân sỹ s2HậuNghệs2 đã dành vị trí Top 1 Tài Phú, ngoài phần thưởng Tài Phú nhân sỹ s2HậuNghệs2 sẽ được dựng tượng công đức theo tính năng Tạc Tượng Vinh Danh

Chi tiết phần thưởng: TẠI ĐÂY 

Danh sách 100 nhân sĩ Top Tài Phú được nhận phần thưởng của sự kiện này:

 

BQT Kính Báo!