Server Mới Nhạc Phi - Tiến Cấp Phi Phong Ngay - Quà Đang Chờ Đây

Event " Tiến Cấp Phi Phong" là event tri ân thành viên Kiếm Thế Gate tại các máy chủ mới. Phần thưởng này dành tặng cho các huynh đệ đã nỗ lực đạt được hạng Phi Phong Vô Song Vương Giả trở lên. Khi bạn đạt được các mốc Phi Phong ngày nghĩa là thành tựu của các bạn đã và đang không ngừng tăng lên.

Không cần biết bạn lên Phi Phong bằng cách nào!

Không cần biết bạn nạp thẻ hay là cày cuốc! 

Chỉ cần lên Phi Phong là nhận ngay phần thưởng!

I - Nội dung phần thưởng 

Yêu cầu: Khi thành viên thăng cấp lên hạng Phi phong Vô Song trở lên, thành viên sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn, mỗi thành viên chỉ được nhận một lần duy nhất của mỗi hạng.

II - NPC hỗ trợ nhận thưởng

Để nhận phần thưởng, quý vị huynh đệ hãy tới NPC Cổ Phong Hà tại Ba Lăng Huyện để đối thoại nhận thưởng.