[Thông Báo] Gộp Toàn Bộ Máy Chủ Hệ Kiếm

Thông báo sát nhập toàn bộ máy chủ thuộc hệ kiếm, BQT sẽ tiến hành đưa các cao thủ trong hệ kiếm về chung một mái nhà nhằm mục đích giao lưu cọ sát.

Thời gian gộp: 11h00 ngày 9/12/2016

BQT sẽ tiến hành bảo trì hai máy chủ và chuyển dữ liệu gộp, sau khi gộp toàn bộ đồng đạo đăng nhập tại máy chủ S5-Kim Kiếm

Lưu ý:

- Nhân sỹ tại S12&34 nên chuyển toàn bộ đồng thường thành Kim Nguyên Bảo để tránh mất mát không đáng có

- Toàn bộ dữ liệu nhân vật được giữ nguyên

- Những tài khoản lập nhân vật tại 2 máy chủ gặp sự cố BQT sẽ không xử lý lỗi phát sinh

Đồng thời BQT sẽ mở hỗ trợ S5 bằng giftcode "HỖ TRỢ THÁNG 12"

Thời gian mở giftcode hỗ trợ: 14h00 ngày 06/12 đến 24h00 ngày 08/12

Mã giftcode: HOTROS5T12

Phần thưởng:

 

BQT Kính Báo!