[TKT Thông Báo] Cập Nhật Chiến Sự Hoàng Hạc Lâu

Điểm tin tình hình chiến sự Hoàng Hạc Lâu, sau 2 ngày cuối tuần với sự nỗ lực của toàn thể các thành viên các bang hội iTànSát tại máy chủ S1&2 và bang hội HổBáo tại máy chủ S3-Lăng Nhạc của chúng ta đã xứng đáng lấy được phần thưởng từ BQT Tân Kiếm Thế.

Theo sự kiện Huyết Tẩy Hoàng Hạc Lâu, BQT sẽ trao phần thưởng cho bang hội vào 10h00 sáng ngày 17/04/2017 thông qua Tượng Thành Chủ (206/198 Tương Dương). Chi tiết phần thưởng  TẠI ĐÂY

Đón xem các tin tức được cập nhật từ BQT thường xuyên tại trang chủ.

 

BQT Kính Báo!

 

__________________________