Tổng Hợp Các Kỳ Phúc Lợi Nạp Thẻ Trong Ngày Của KT1.Gate1102.Com

NẠP THẺ TRONG NGÀY - là chức năng quà tặng theo việc nạp thẻ trong ngày để đảm bảo quyền lợi của game thủ.

+ Nạp thẻ trong ngày tính từ 0h đến 23h59 hằng ngày 

+ Nạp thẻ ngày nào tính ngày đó 

+ Nạp đến mốc nào nhận mốc đó, mốc cao có thể nhận đủ các mốc thấp hơn.

* PHÚC LỢI HIỆN CÓ CỦA CÁC SERVER

+ Ngu Cơ 3 : Kỳ 1 - Open

+ Ngư Cơ 2 : Kỳ 2 - Long Nha

+ Ngu Cơ 1 : Kỳ 3 - Thần Sa

+ Nhạc phi 4 : Kỳ 4 - HKMP

+ Nhạc phi 6 : Kỳ 4 - HKMP

* NẠP THẺ TRONG NGÀY KỲ I - PHÚC LỢI OPEN

* Thời gian áp dụng:

Từ ngày khai mở sv đến ngày thứ 10 của server

* Nội dung phúc lợi 

 

*NẠP THẺ TRONG NGÀY KỲ II - PHÚC LỢI LONG NHA

* Thời gian áp dụng

Từ ngày thứ 11 đến ngày thứ 20 của server

* Nội dung phúc lợi

* Chú thích: 

- Mảnh bảo thạch trấn thiên + luyện ngục thần thạch : nguyên liệu chế tạo Long Nha

- Mốc 200k và 1000k là 2 mốc đặc biệt, bởi vì chứa nguyên liệu của trang bị quan trọng nhất đối với nhân vật, nguyên liệu pháp bảo môn phái. 

Túi quà nạp thẻ cho phép người chơi lựa chọn một trong các lựa chọn dưới đây. 

* NẠP THẺ TRONG NGÀY KỲ III - PHÚC LỢI THẦN SA

* Thời gian áp dụng

Từ ngày thứ 21 đến ngày thứ 30 của server

* Nội dung phúc lợi

- Mốc 1.000.000 vnd bổ sung 1000 bộ đá nguyên liệu Vũ Khí Thần Sa

* Chú thích: 

Túi quà nạp thẻ cho phép người chơi lựa chọn một trong các lựa chọn dưới đây. 

 

* NẠP THẺ TRONG NGÀY KỲ IV - PHÚC LỢI HKMP

* Thời gian áp dụng

Từ ngày 31 trở đi của server

* Nội dung phúc lợi

* Lưu ý:

Túi quà nạp thẻ cho phép người chơi lựa chọn một trong các lựa chọn dưới đây. 

 

 

____________________________________________________________________________________________________